EN PL Cookies

For English contact:

Tomasz Rogula
+48 32 32 48 549

Aleksandra Czech
+48 32 32 505

Katarzyna Witek
+48 32 32 48 429

05. May 2017

Poetic May in Mikołów

Poetic May in Mikolów: May 11th – 12th, 2017
 
Day I – May 11th, time: 6:00pm
- Meeting with the jurors of the 25th Rafał Wojaczek National Poetic Contest: Marek Krystian Emanuel Baczewski, Franciszek Nastulczyk and Olgerd Dziechciarz
 
Day II – May 12th, time: 6:00pm
- Results announcement of the 25th National Poetic Contest
- Meeting with the winner of the 25th Rafał Wojaczek National Poetic Contest  www.instytutmikolowski.pl

read more...

23. January 2017

Asbestos being removed!

Mikołów District starts recruitment for participation in the project entitled “Removal of asbestos containing products from the buildings located in Mikołów District - part II”. Last year the first part of the program was carried out together with 39 citizens. The project was subsidized in  100 % from the means of the Regional Environmental and Water Management Fund in Katowice (Pol. WFOŚiGW). Just like last year it will be possible to receive financial help for removal, collection, transportation and utilization of asbestos. Kindly invite you to take part in the project. To do so, please fill in a declaration on participating in the project available at www.bip.mikolow.eu, in the tab: Jak załatwić sprawę w urzędzie/Ochrona środowiska/Zgłoszenia/Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów - etap II. Please send the declaration to: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, or by e-mail to: aleksandra.osicka@mikolow.eu; katarzyna.urbanek@mikolow.eu  until February 28, 2017. In case of questions please contact us on e-mail or call us: 32 32 48 475 or 32 32 48 466.

read more...

19. January 2017

Consultations for the area development project (geometry of S 5314 road)

Kindly inform that from Jan 18, 2017 to Jan 31, 2017 consultations for the area development project  (geometry of S 5314 road) will be held. They will be available at the website www.jst.mikolowski.pl in the tab: projekt – produkty (Dokumentacja techniczna dla kluczowej inwestycji w obszarze funkcjonalnym wynikającej z przeprowadzonej analizy). Consultations are related to realization of the project “Reconstruction of the road section no. 5314S in Mikołów County”. Project documentation is being prepared under “Uniform Territorial Strategy = coherent functional area of Mikołów County by enhancing the mechanisms of effective cooperation between local governments” within the program entitled: “Development of towns by enhancing competence of local governments, social dialog and cooperation with the representatives of civil society”. It is financed from EOG Financial Mechanism 2009-2014. Kindly encourage you to read the above mentioned document and fill in the questionnaire.

read more...

11. January 2017

Notification

on exceeding alert level of particular matter PM10 in the air.        

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU

Zagrożenie Przekroczona wartość poziomu alarmowego 300 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 10.01.2017
Obszar aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory), aglomeracja górnośląska (Bytom, Chorzów, Gliwice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice, Tychy, Zabrze), powiaty: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, żywiecki.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności Najbardziej wrażliwe grupy osób powinny pozostać w pomieszczeniach i nie przemęczać się, pozostałe osoby powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni.
 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
  • wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,
  • nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
  • rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
  <td w

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 11.01.2017
Podstawa prawna

read more...

 

1 z 5

Page map - Legal disclaimer - © All Right Reserved 2017