powrot>>       

Centrum Integracji Społecznej

ul. Kolejowa 2, pok. nr 14, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 738 11 55
e-mail: cismik@tlen.pl
godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

kierownik: mgr Anna Kozińska-Targiel

budynek_zglm.jpg

Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, jako gospodarstwo pomocnicze powstało z inicjatywy burmistrza miasta w 2005 roku, który wyszedł z pragmatyczną propozycją wobec trwającego w całej Polsce i Mikołowie również dyskursu na temat polityki społecznej. cis_logo.jpgPowołanie CIS wynikało z troski o ludzi zagrożonych długoterminowym bezrobociem, a w konsekwencji ubóstwem dotykającym rodziny tych osób, zwłaszcza dzieci. Do istotnych problemów należy również integracja osób w pewnym sensie "niepełnosprawnych": byłych więźniów, wyleczonych alkoholików, narkomanów, czy też osób z pewnymi problemami psychicznymi.

Pojawiła się potrzeba poszukiwania form zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zawodowemu. Inicjatywa znalazła umocowanie w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z dnia 14 lipca 2003 r.), która wyznacza regulacje prawne realizowanym zadaniom: reintegracji społecznej i zawodowej. Koncepcji aktywnej polityki społecznej przyświeca idea: "praca zamiast zasiłku".

Mikołów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, a pierwszym w województwie śląskim, w którym CIS rozpoczęło działalność w lipcu 2005 roku. Udział w Centrum jest dobrowolny, po spełnieniu przez kandydata na uczestnika - warunków określonych w aktach prawnych. Realizowany projekt w pierwszym roku działalności zakłada docelowo przyjęcie dwudziestu osób - tylko mężczyzn. Aktualnie Centrum nie posiada dostatecznego zaplecza na poszerzenie oferty dla kobiet.

W ramach pobytu w CIS uczestnicy otrzymują świadczenie socjalne, gorący posiłek, ubrania robocze, pomoc specjalistów; wyposażani są w dodatkowe umiejętności, wiedzę i kwalifikacje za obligatoryjną pracę - w myśl przysłowia "nic za darmo". Maksymalny czas pobytu w Centrum wynosi dwanaście miesięcy, ale może być skrócony jeżeli uczestnik wykaże aktywność, a także przy pomocy pracowników CIS uzyska zatrudnienie - na podstawie umowy o pracę. Czas pobytu w uzasadnionej sytuacji może być również przedłużony o kolejne sześć miesięcy.

Od września 2005 r. do stycznia 2006 r. uczestnicy CIS przepracowali na rzecz miasta Mikołowa we współpracy z ZGL i ZUK 2050 godzin. Wykonywali proste prace remontowe - malowanie Domku Harcerskiego, porządkowe - os. Mickiewicza, os. Grunwaldzkiego, ul. Rymera, Rynek, Miarki (grabienie liści, porządkowanie piwnic, strychów, pomoc w przeprowadzce MOPS z ul. Miarki na ul. Kolejową, odśnieżanie, odladzanie chodników przy ul. Miarki, porządkowanie magazynu, oprawianie łopat do śniegu, grabi, szpadli).

cis_prace_1m.jpgcis_prace_2m.jpg

Centrum Integracji Społecznej informuje równocześnie, że codziennie w godzinach od 700 do 800 można dzwonić pod wskazane numery stacjonarne i zlecić za niewielką opłatą wykonanie prostych prac typu: zrzucenie węgla do piwnicy, pocięcie drewna na rozpałkę, odśnieżanie, skuwanie lodu na chodnikach, porządkowanie piwnic, strychów, strzyżenie trawy, żywopłotów, podcinanie gałęzi drzew i krzewów, malowanie płotów itp. Zgłoszenia potrzeb przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku z gwarancją wykonania pracy jeszcze tego samego dnia. Szczegółowych informacji udziela każdy pracownik CIS pod numerem telefonu: (32) 738 11 55.

Ogłoszenia Centrum Integracji Społecznej
Integracyjne spotkanie przy ognisku

Upłynął rok od powołanego jako gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta Mikołowa - Centrum Integracji Społecznej. Z tej okazji 28 września w przestrzeni natury, na terenie Sośniej Góry, odbyło się ognisko dla uczestników, pracowników oraz ich rodzin. Nieprzypadkowo wybrano to miejsce - bo to właśnie uczestnicy Centrum rewitalizują teren, zajęty dawniej przez jednostkę.

ognisko_cis_3m.jpgognisko_cis_4m.jpg

Uczestnicy wyrazili podziękowanie władzom miasta za powołanie CIS i nie ukrywali zadowolenia, że na spotkanie ogniskowe przybyli burmistrzowie: Marek Balcer, Henryk Zawiszowski, Adam Putkowski; przewodniczący Rady - Tadeusz Socha, przedstawiciel Komisji Społecznej - Józef Kurtycz; inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom - Genowefa Jakubowska-Fijałkowska. Z rąk przedstawicieli miasta uczestnicy w obecności rodzin odebrali certyfikaty ukończenia programu w CIS. Cieszy fakt, że wszyscy z certyfikatem znaleźli już zatrudnienie w mikołowskich firmach - było to możliwe między innymi dzięki współpracy z PUP działającym przy Starostwie Powiatowym.

ognisko_cis_2m.jpgognisko_cis_1m.jpg

Spotkanie uatrakcyjniały gry i zabawy dla dorosłych oraz dzieci. Pociechy uczestników były zachwycone zwłaszcza zabawami proponowanymi przez Ryszarda Maresza występującego w rycerskiej zbroi, a dzięki uprzejmości pana Krzysztofa Szczypińskiego mogły korzystać z przejażdżki bryczką. Za udział w grach i zabawach otrzymały nagrody. Każdy mógł pojeść pysznej grochówki, przypieczonej nad płomieniami kiełbaski i porozmawiać o ważnych sprawach w otoczeniu ogniskowego ciepła.

Kolejna edycja programu CIS - Drzewko Życia

Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie kończy pierwszy rok działalności i zaprasza chętnych do uczestnictwa w kolejnej edycji programu 2006/2007 CIS - Drzewko Życia.

Jeśli jesteś:

 • długotrwale bezrobotny i zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łaziskach Górnych,
 • uzależniony (po zakończonym leczeniu),
 • lub opuściłeś zakład karny

mamy dla Ciebie dobre rozwiązanie:

 • świadczenie integracyjne,
 • posiłek każdego dnia,
 • odzież ochronną,
 • pomoc socjalną i psychologiczną,
 • pomoc z zakresu doradztwa zawodowego i prawnego,
 • możliwość przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji na drodze szkolenia kursowego lub bezpośrednio u pracodawcy - w zawodach aktualnie poszukiwanych na rynku pracy,
 • zajęcia praktyczne w CIS z zakresu prac: leśniczych, ogrodowych i innych,
 • bezpłatny udział w imprezach kulturalnych organizowanych w Mikołowie.

Po pomyślnym ukończeniu programu może spotkać Cię:

 • zatrudnienie w Centrum Integracji Społecznej,
 • zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej,
 • zatrudnienie na wolnym rynku pracy.

O szczegóły pytaj w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 w godz. 700-1500. Informacja telefoniczna: (0 32) 738 11 55 lub 738 11 45. Ilość miejsc ograniczona; radą służymy wszystkim.

powrot>>